โปรแกรมเมอร์ รุ่นเก๋า รับเขียน โปรแกรม ไม่เกี่ยงภาษา

C#.net core mvc, VB.net, VB6, Visual C++, JAVE J2SE J2EE Hibernate, PHP Laravel , HTML, SQL COMMAND, MS SQL, My SQL, JAVA Script, CSS, VB Macro, Python, bootstrap, jQuery, Angular , React, node JS, VUE JS , FULLSTACK AI , Machine learnning , image processing , cuda core ,Tensor flow , data mining , data science , data warehouse , IOS , Android , web , windows , linux , Rasbery Pi , Ardrino , CryptoGraphy , Network Programming ,P2P , finance computing Businees Inteligence
Programming เริ่มต้น 5,000 บาท , Infrstructor เริ่มต้น 50,000 บาท , Maintenance เริ่มต้น 1,500 บาท
รับงานประมูลงาน หลัก 1-100 ล้าน


ติดต่อ ซิมเปิลซอฟท์ เขียนโปรแกรม

โทร : 064-627-5271
Line ID : sls-law
Email : anantawish@gmail.com

โปรแกรมบน windows

รับเขียนโปรแกรม windows application server อาจจะดูล้าสมัย แต่ก็ยังจำเป็นใน หลายรูป แบบ เช่น โปรแกรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับ hardware เครื่อง มือ ตรวจสอบ ตรวจวัด หรือ โปรแกรม ที่ต้องการ การประมวลผลสูง เช่น AI

โปรแกรมบน web ใช้ในองค์กร

รับเขียนโปรแกรม web application ไม่ได้เป็นเพียง การแสดงสินค้าหรือ โฆษณา แต่การประยุคใช้งาน กับระบบ งานต่างๆ ยังทำได้อย่างดี เช่น งานบุคคล หรือ งาน เอกสาร ในองค์กร

โปรแกรม บน android ios

Android application สามารสร้างระบบ ตอบสนองงานที่ ต้องการ ทำงานได้ทุกที่ ระบุพิกัด หรือ รายงานเบื้องต้น การออกแบบ appให้เข้ากับ os จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ขั้นตอนการทำงาน

การจ้างเขียนโปรแกรม มีขั้นตอน ที่ซับซ้อน ทางผู้จ้างควร จะศึกษา เตรียมข้อมูลให้พร้อม ก่อน จะหาผู้พัฒนา เนื้อหาในนี้จะ อธิบายขึ้นตอน การเตรียมให้ท่าน

ตาราง ราคา

ตารางราคาเบื้องต้นสำหรับ คำนวนราคาจ้างด้วยตัวท่านเอง ก่อนขอใบเสนอราคา